Zuhelnatění

 


angl. carbonized wood
něm. angekohltes Holz
slov. zuhoľnatenie


Jedná se o částečně ohořelou a zuhelnatělou část povrchu kulatiny následkem poškození ohněm (blesk, požár)


Měří se buď hloubkou, šířkou a délkou postižené zóny (Klír 1981), která se vyjádří v m s přesností na 2 desetinná místa nebo v podílech rozměrů kulatiny. Je možné měřit jen jeden nebo dva z uvedených parametrů. Nebo se měří plocha postižené zóny (v procentech plochy příslušné strany kulatiny). Nebo se rozsah vady vůbec neměří a výskyt se jen zaznamenává. U kulatiny se doporučuje zaznamenat vzdálenost mezi čelem a postiženým místem. U stromů se doporučuje odhadnout výšku poškození nad zemí a vyjádřit ji v m s přesností na 2 desetinná místa.


Poranění porušuje celistvost dřeva a snižuje jeho upotřebitelnost. Možnosti využití pak závisí především na rozsahu a na hloubce poranění. Zuhelnatělé dřevo je však zpravidla technicky nepoužitelné.


Požáry vznikají především lidskou nedbalostí. Je proto třeba se zaměřit na preventivní opatření proti vzniku ohně, v exponovaných obdobích jsou pak nezbytné kontroly v lesních porostech. Požárům způsobeným bleskem nelze zabránit.