Boulovitost

 

angl. buckle
něm. Beule
slov. zdurenie


Jedná se o nápadné lokální ztloustnutí kmene v podobě nádorů různých tvarů a rozměrů. Podle některých pramenů se jedná obecně o místní vyvýšeninu na oblém povrchu kulatiny (což by mohlo zahrnovat i zarostlý suk nebo cizí předmět.)
Vada je způsobena lokálním bujením tkáně stromů vlivem různých podráždění. Například mechanickým poškozením, poškozením mrazem a rovněž působením hub a bakterií. Tvorba těchto nádorů může být u jehličnanů doprovázena roněním pryskyřice. Některé boule mají strukturu dřeva téměř normální normální nebo jen mírně zvlněnou, některé však mají strukturu svalovitou s krásnou kresbou a jsou proto velmi ceněny. Boule s rovným hladkým povrchem se vyskytují u listnáčů i u jehličnanů. Boule s nerovným povrchem, pokrytým výstupky a prohlubeninami se svalovitou strukturou dřeva, jsou omezeny převážně jen na listnáče.


Boule se měří (Klír 1981) délkou a výškou boule, vyjádřenými buď v délkových mírách, nebo podílech průměru kulatiny Pokud to specifikace kulatiny dovoluje, je možné měřit jen jeden z výše uvedených parametrů. Za výšku boule se považuje vzdálenost mezi povrchem kmene a čarou vedenou rovnoběžně s ním ve výšce boule.


Boule snižují výtěž a užitkovost. Dřevo má větší objemovou hmotnost a více sesychá podél vláken. Boule se zvlášť pěknou kresbou se však vysoce cení a jsou v nábytkářství vyhledávané.


Podle původu je možné boule rozlišit na dvě skupiny. První jsou vzniklé růstovými poruchami a změnami během života dřeviny. V druhé jsou zastoupeny různé zduřeniny a závaly, jež jsou vyvolány mechanickým poškozením nebo činností parazitických hub i baktérií. Boule první skupiny mají svalovitou strukturu, a proto jsou takové dřeviny vyhledávány pro krásnou kresbu na výrobu dýh (kořenice). Dřeviny se zdravými boulemi popsaného charakteru tak poskytují velmi cenou dřevní surovinu. Boulovitost potom není na závadu, ale je výhodou. Ochranná opatření pak nesměřují k omezení boulovitosti, nýbrž k tomu, aby při kácení dřevin nepřišla nazmar nejcennější část kmene. Ve druhé skupině boulí, které vznikají na základě mechanického zranění nebo jiného poškození, se může často preventivní ochrannou péčí dosáhnout omezení vady nebo zabránění jejího vzniku. Vhodným zakládáním porostů, správnou pěstební péčí a omezením poškození při těžbě a odvozu dřeva lze vzniku boulovitosti bránit. Postižené stromy se musí z porostu včas odstranit, při těžbě pak vyříznout nezdravé boulovité útvary a zařadit je do odpovídajícího sortimentu.