Plísně

 

angl. mould
něm. Schimmel


Plíseň je mycelium a spory plísňových hub v podobě práškovitého nebo vláknitého porostu na povrchu dřeva, který se vytváří ve vlhkém prostředí.
Plíseň může postihnout všechny dřeviny. Je to nejméně škodlivý druh hub, vyskytuje se jen na povrchu běli, která se jimi zbarví. Po vyschnutí dřeva pokrytého plísní lze plíseň lehce odstranit a zůstanou jen málo zřetelné barevné skvrny.


Podle rozsahu lze dělit plíseň na roztroušenou (pokrývající povrch jednotlivými skvrnami) nebo souvislou (pokrývající celý povrch nebo jeho části).


U surového dříví se neeviduje. Jen ve speciálních případech je možné stanovit, zda se dovoluje nebo ne.


Plíseň zhoršuje vzhled. Fyzikální a mechanické vlastnosti nepostihuje.


Napadení dřeva plísní předcházíme jeho pečlivých ošetřením. Přirozenou ochranou je řádné uskladnění na suchých vzdušných místech. Pokud se již plísňové povlaky vytvořily, lze vzniklé zhoršení vzhledu odstranit okartáčováním nebo, v případě hlubšího postižení, ohoblováním.