Prosmol

 

angl. resin streak
něm. Harzzone


Prosmol je část dřeva prosycená pryskyřicí.
Prosmol vzniká mechanickým poškozením rostoucího stromu, např. těžbou pryskyřice, poraněním zvěří, nebo některými houbami. K přesycení dřeva pryskyřicí dochází blízko otevřeného nebo zarostlého poranění. Tato oblast se na řezné ploše jeví jako tmavší pásma. Prosmol se může vyskytnout pouze ve dřevě jehličnatých dřevin (s výjimkou těch co nevytváří pryskyřičné kanálky).


Prosmol se u surového dříví nehodnotí. U řeziva se kvantifikuje jeho délka a šířkou, případně plochou zóny, kterou vada zaujímá.


Prosmoly zvyšují objemovou hmotnost a trvanlivost dřeva. Fyzikální a mechanické vlastnosti jsou poněkud změněny. Problematická je povrchová úprava takového dřeva.


Ochranná opatření by měla být zaměřena na příčiny vzniku, tj. na omezení množství nebo velikosti mechanických zranění. Nasycením dřeva pryskyřicí bývá sice zamezen vstup cizopasným houbám do dřeva. Na druhé straně je prosmoleným místem ztíženo pronikání vody z půdy do koruny stromu. Tím je prosmolená část dřeva kmene nedostatečně vyživována a následkem toho se snižuje tloušťkový přírůst. Na protilehlé straně kmene se naopak tvoří širší letokruhy a výsledkem je excentrický růst. Je-li prosmolených částí na kmeni více a jsou-li různě umístěny, strom se křiví a roste točitě.