Čelní trhliny odlupčivé

 

angl. ring shake
něm. Ringschäle, Ringriß
slov. odlupčivá trhlina


Jedná se o trhliny mezi letokruhy, které vznikají v rostoucím stromě a mají značný rozsah v délce sortimentu. Příčinou bývá zpravidla dlouhodobé ohýbání stromu větrem nebo vlivem vnitřního pnutí jako důsledek dlouho působících extrémních teplot, zejména na suchých lokalitách. Vznikají nejčastěji v místech zarostlého poranění, kde mrtvé dřevo nemůže srůst se závitkovou zónou. Mohou vznikat také v místech rozdílů v šířce letokruhů, tedy na hranici úzkého a širokého letokruhu. K oddělení dřeva mezi letokruhy dochází nejčastěji u starších stromů. Odlupčivé trhliny se vyskytují v oddenkové části kmene, mohou však kmen zasahovat i v celé jeho délce. Trhlina může být až zcela kruhová. Je-li doprovázena radiálními trhlinami, rozpadá se dřevo na kusy.


Odlupčivá trhlina se měří buď jako průměr kruhu, jehož část oblouku tvoří odlupčivá trhlina. Průměr se vyjádří v mm nebo jako procentický podíl tloušťky kulatiny. Nebo se odlupčivá trhlina neměří a výskyt se jen zaznamenává. Jinou možností jak vyjádřit rozsah dřeňových trhlin je změřit nejmenší tloušťku výseče (Klír 1981) do níž mohou být vepsány (v délkových mírách nebo podílech tloušťky čela).


Trhlina odlupčivá, zejména úplná, dřevo značně znehodnocuje. Narušuje celistvost, snižuje jeho mechanické vlastnosti a celkovou upotřebitelnost, a to především pro značný rozsah ve směru délky sortimentu.


Vznik odlupčivých trhlin má více příčin. Za hlavní se považuje nepravidelná stavba letokruhů ve spojitosti s účinkem větru a vysokých teplot. Je proto třeba věnovat nejvíce péče tomu, aby se v kmenech tvořily stejnoměrné letokruhy. Nepříznivé účinky větru omezovat výstavbou ochranného pláště. Dalším z opatření je rovnoměrná pěstební péče, která zajistí pravidelný přírůst. U borovice a modřínu způsobují často odlupčivost některé dřevokazné houby. Preventivní opatření se pak zaměřují na zamezení výskytu houbové infekce. Vliv odlupčivých trhlin lze odstranit vhodným pořezem kulatiny jen částečně, v závislosti na rozměrech vady. Vada má být ponechána pokud možno v jenom kuse, v němž ji lze další manipulací zmenšit, popřípadě úplně odstranit.