Terminologický slovník

 

běl / angl. sapwood / něm. Splint - vnější vrstva dřeva, která u stojícího stromu obsahuje živé buňky a vede roztoky. Mívá světlejší barvu než jádro.
bez kůry / angl. under bark / něm. ohne Rinde - výraz používaný v souvislosti s termínem pro měření a označuje, že měření nezahrnuje kůru.
délka / angl. length / něm. Länge – nejkratší vzdálenost mezi čely výřezu.
dřeň / angl. pith / něm. Markröhre – zóna uvnitř první přírůstkové vrstvy, která je tvořena hlavně měkkými pletivy.
dřeňový paprsek / angl. ray / něm. Markstrahl, Holzstrahl – buněčné pletivo ve formě pruhu orientovaného radiálně k přírůstkovým vrstvám.
jádro / angl. heartwood / něm. Kernholz - vnitřní vrstva dřeva, která u stojícího stromu již neobsahuje živé buňky nebo již nevede roztoky. Bývá tmavší než běl.
jarní dřevo / angl. early wood / něm. Frühholz – část přírůstkové vrstvy vytvořená během počátečního období vegetace. Mívá nižší hustotu a je světlejší než letní dřevo.
kambium / angl. cambium / něm. Kambium – vrstva dělivých buněk, která v živém stromě tvoří vně buňky lýka a dovnitř buňky dřeva. Není pouhým okem patrné.
kůra / angl. bark / něm. Rinde – vnější ochranná vrstva kmene a větví stromu.
letní dřevo / angl. late wood / něm. Spätholz - část přírůstkové vrstvy vytvořená během konečného období vegetace. Mívá vyšší hustotu a je tmavší než jarní dřevo.
letokruh / angl. annual ring / něm. Jahrring – přírůstková vrstva odpovídající růstovému období jednoho roku.
lýko / angl. bast / něm. Bast – vnitřní vrstva kůry přiléhající ke kambiu.
nepravé jádro / angl. false heartwood / něm. Falschkern – vnitřní vrstva dřeva, odlišně zbarvená. Může se za určitých podmínek vytvořit u dřevin, které normálně jádro netvoří.
pór / angl. pore / něm. Pore – otvory ve dřevě vzniklé následkem proříznutím cév.
reakční dřevo / angl. reaction wood / něm. Reaktionsholz – dřevo s odlišnou anatomickou charakteristikou, které se typicky tvoří ve větvích a v nakloněných nebo křivých částech kmenů, v důsledku úsilí stromu obnovit původní polohu. U listnatých dřevin vzniká reakční dřevo tahové, u jehličnatých tlakové.
s kůrou / angl. over bark / mit Rinde – výraz používaný v souvislosti s termínem pro měření, který označuje, že měření zahrnuje kůru.
tahové dřevo / angl. tension wood / něm. Zugholz - reakční dřevo tvořené typicky ve vrchní části větví a v nakloněných nebo křivých kmenech na straně namáhané tahem u listnatých stromů.
tlakové dřevo / angl. compression wood / něm. Druckholz, Buchs - reakční dřevo tvořené typicky ve spodní části větví a v nakloněných nebo křivých kmenech na straně namáhané tlakem u jehličnatých stromů.
tloušťka (průměr) / angl. diameter / něm. Durchmesser – vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými tečnami dotýkajícími se povrchu kmene nebo kulatiny.