Seznam použitých literárních zdrojů

 

ČSN 48 0203. Surové dříví – Kulatina – Třídění vad. Praha, Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, 1982. 5 s.
ČSN 48 0204. Surové dříví – kulatina – Měření vad. Praha, Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, 1982. 15 s.
ČSN 48 0205. Surové dříví – Kulatina – Třídění vad. Praha, Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, 1982. 13 s.
ČSN 49 0016. Řezivo. Vady. Názvy a definice. Praha, Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření, 1977. 26 s.
ČSN EN 1310. Kulatina a řezivo – Metody měření vad. Praha, Český normalizační institut, 1999. 25 s.
ČSN EN 1311. Kulatina a řezivo – Metody měření biologického poškození. Praha, Český normalizační institut, 1999. 11 s.
ČSN EN 844-5. Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny. Praha, Český normalizační institut, 1998. 11 s.
ČSN EN 844-7. Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 7: Termíny anatomickou stavbu dřeva. Praha, Český normalizační institut, 1998. 10 s.
ČSN EN 844-8. Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 8: Termíny pro znaky kulatiny. Praha, Český normalizační institut, 1998. 19 s.
ČSN EN 844-10. Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 10: Termíny pro zbarvení a napadení houbami. Praha, Český normalizační institut, 1998. 11 s.
ČSN EN 844-11. Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 11: Termíny pro poškození hmyzem. Praha, Český normalizační institut, 1999. 7 s.
JOZSA, L.A., MIDDLETON, G.R. A discussion of wood quality attributes and their practical implications. Vancouver, Forintek Canada Corp., 1994. 42 s.
KLIR J. Vady dřeva. Praha, SNTL, 1981. 232 s.
MOLNAR S. Wood Defects and Damages. Sopron, 2006. 107 s.
NEČESANÝ V. Jádro buku: struktura, vznik a vývoj. Bratislava, Vydavatelstvo slovenskej akademie vied, 1958. 231 s.
POŽGAJ A., CHOVANEC D, KURJATKO S., BABIAK M. Štruktúra a vlastnosti dreva. 2. vydání. Bratislava, Príroda, 1997. 485 s.