Rakovina

 

angl. cancer
něm. Krebs
slov. rakovina


Rakovina je dutina nebo výčnělek na povrchu kulatiny, která vznikla v době růstu stromu jako důsledek činnosti hub nebo mikromycet. Napadení se projevuje jako nádor různého tvaru. Houby pronikají do stromů poraněnými místy, které vznikají mechanickým poškozením, mrazem, apod. S rakovinou souvisí tvorba závalů, mnohdy značných rozměrů. U jehličnatých stromů, kromě jedle, nastává prosmolení napadené části. Rakovina se může se vyskytnout u všech dřevin.


Rakovina se zpravidla blíže nerozlišuje. Podle některých autorů je možné rakovinu rozdělit na:
1) otevřenou – uprostřed rány zůstane značná plocha odumřelé tkáně dřeva se závalem na okrajích.
2) uzavřenou – zával během času ránu uzavře nebo zůstane-li malá štěrbina.


Vada se buď neměří a její přítomnost se jen eviduje. Nebo se měří délka postižené zóny, která se vyjádří v m s přesností na 2 desetinná místa nebo jako procentický podíl délky kulatiny nebo odhadnuté výšky stromu. U kulatiny se doporučuje zaznamenat vzdálenost mezi čelem a postiženým místem.


Rakovina snižuje mechanické vlastnosti dřeva a jeho výtěž. U jehličnanů nastává prosmol okolních pletiv. V místech kde se vyskytuje rakovina, začíná často vlastní hniloba dřeva a nákaza se šíří dále. Vzhledem ke sporému výskytu nejde o významnou vadu.


Onemocnění rakovinou předcházíme zakládáním porostů z vhodných druhů pro příslušná stanoviště a odpovídajícím způsobem pěstování, především probírkovou péčí. Rovněž omezováním mechanických zranění se přispěje ke zmenšení rizika nákazy. V represivní obranné činnosti se odstraňují nemocné stromy z porostu. Při manipulaci kmene se lokální část kmene znehodnocená rakovinou vyřízne do paliva.