Cizí tělesa

 

angl. foreign body
něm. Fremdkörper
slov. cudzie tělesá


Cizími tělesy rozumíme přítomnost těles různého původu ve dřevě. Jsou to nejčastěji kovové střepiny, hřebíky (obr. 1 , obr. 2), dráty (obr. 1, obr. 2), kameny a jiné předměty (obr. 1, obr. 2).


Rozsah vady se neměří. Výskyt se jen zaznamenává.


Přítomnost cizích těles porušuje celistvost dřeva a může snižovat jeho výtěž. Dochází k poškozování nástrojů a vzniká možnost úrazů obsluhy.


Přítomnost cizích těles nelze vyloučit. U dřeva z vojenských prostorů je třeba s přítomností vady počítat. Před pořezem je nezbytné používat detektory kovů. Tím lze omezit poškození nástrojů, popřípadě i vnik úrazů.