Boční trhliny výsušné

 

angl. check
něm. seichter Riß
slov. výsušná trhlina


Jedná se o radiální trhliny, které vznikají v pokáceném stromu při vysychání dřeva. Probíhají od kůry směrem k dřeni. Výsušné trhliny vznikají tak, že při vysychání dřeva nejdříve sesychají povrchové vrstvy. Vysychající vnější vrstvy se smršťují a stlačují vnitřní vrstvy. Protože sesychání ve směru letokruhů je větší než ve směru radiálním, objevují se v radiálním směru trhliny. Velikost a rozmístění trhlin závisí především na rychlosti vysychání a jeho rovnoměrnosti, druhu dřeviny a velikosti sortimentu, stupni odkornění, době uskladnění a způsobu ochrany. Čím je postup sesychání intenzivnější, tím vznikají hlubší a delší trhliny. Pokračujícím sesycháním se vzniklé trhliny prohlubují a prodlužují, popřípadě se tvoří nové. Některá dřeva listnáčů rozpraskávají více než dřeva jehličnanů. Velké a tlusté sortimenty rozpraskávají více než tenké a krátké. Trhliny se tvoří nejdříve na čele surového dříví, neboť zde může dřevo nejdříve a nejvíce vysychat. Později se tvoří trhliny i na povrchu. U neodkorněné kulatiny vznikají trhliny menší. V letních měsících vysychá dřevo více než na jaře. Dřevo nechráněné vhodným uskladněním praská více než dřevo chráněné.

Podle hloubky průniku je možné boční trhliny rozdělit na:
a) mělké - trhliny do hloubky 1/10 průměru příslušného čela u kulatiny průměru do 70 cm a méně. Pro kulatinu o průměru více než 70 cm do hloubky trhliny 7 cm.
b) hluboké - trhliny o hloubce nad 1/10 průměru příslušného čela u průměru kulatiny do 70 cm. Pro kulatinu o průměru více než 70 cm do hloubky trhliny vetší než 7 cm.
c) pronikající (angl. traversing crack, něm. durchgehender Riß. slov. prenikajúca trhlina) - trhliny, které se vyskytují na čele a přechází na oba boky kulatiny.


Výsušná trhlina včetně pronikající se neměří. Výskyt se jen zaznamenává. Nebo se měří se hloubkou a délkou (Klír 1981) (v délkových mírách nebo podílech rozměrů dříví).


Výsušné trhliny jsou jednou z nejčetnějších vad. Podle rozsahu mohou značně ovlivnit mechanické vlastnosti, výtěž a upotřebitelnost dřeva. Z praktického hlediska není rozhodující absolutní velikost trhliny, ale její poměr k rozměru sortimentu.


Vznik výsušných trhlin můžeme do jisté míry omezit zimní těžbou, ponecháním dřeva v kůře, zůstává-li v lese, tak ukládáním na zastíněném místě a především včasným odvozem ke zpracování. Osvědčují se krátkodobá opatření, jako je stínění kulatiny nebo nátěry čela čepů, jakož i dlouhodobé ochranné prostředky, jako je zatloukání svorek do čel kmenů. V dřevozpracujících podnicích připadají v úvahu i dlouhodobá ochranná opatření jako je postřik nebo bazénování. Volbou vhodné techniky zpracování lze zmírnit v konečné fázi škody vznikající na kulatině trhlinami. Při výrobě řeziva se snažíme umístit trhliny do některého prkna tak, aby velká trhlina zasáhla jen jedno prkno.