Křemenitost

 

angl. compression wood
něm. Druckholz (Rotholz, Buchs)
slov. kremenitosť


Křemenitost, neboli také reakční dřevo tlakové, je místní změna struktury dřeva v části kmene namáhané na tlak, projevující se nápadným rozšířením zóny letního dřeva letokruhů. Vada se vyskytuje pouze u jehličnatých dřevin.
Křemenitost je reakcí buněk na mechanické podráždění. Tvoří se na jedné straně kmene nebo větve jehličnanů, která je namáhána tlakem. Křemenitost proto nacházíme na spodní straně větví nebo na spodní straně šikmo rostoucích nebo křivých stromů. Příčinou může být také vítr, který způsobuje nesouměrnou korunu, nebo tlak sněhu. Na příčném řezu se jeví jako srpovité půlměsíčky, popřípadě kruhy, a na podélném řezu jako tmavě zbarvené pruhy. Jednostrannou křemenitost doprovází vždy excentricita kmene. Obvykle se vyskytuje ve spodní části kmene.


Vada se neměří. Zaznamenává se jen výskyt.


Křemenitost porušuje stejnorodost dřeva a způsobuje značné borcení, a to jak v příčném, tak v podélném směru. Křemenité dřevo má vyšší hustotu, zvýšenou tvrdost, pevnost v tlaku i v ohybu. Modul pružnosti je však značně snížen. Dřevo má větší sesychání ve směru vláken. Rozdíl v sesychání křemenitých partií a partií normálních vede k borcení řeziva. Malá křemenitost nebývá na závadu, a proto se u sortimentu zpravidla dovoluje. Díky zvýšenému obsahu ligninu na úkor celulózy je velká křemenitost na závadu u dříví určeného na výrobu vlákniny. Kmeny s křemenitým dřevem je možné použít ve stavebních konstrukcích na prvky namáhané na tlak (sloupy). Dřevo je běžně použitelné na výrobu dřevotřískových desek. Barevné pruhy křemenitosti na podélných řezech nepůsobí esteticky a dřevo je tak pro dekorativní účely nepoužitelné (nábytkářství).


Proti omezování vzniku reakčního dřeva se doporučují obdobná preventivní lesnická opatření jako proti škodám způsobeným větrem, sněhem a ledovkou, například hluboce zavětvené koruny, nestejnověké a nestejnorodé porosty. Při probírkách se nedoporučuje zasahovat příliš radikálně. Náhlý přístup světla a větru do porostu by vedl k vytvoření reakčního dřeva.