Trouchnivost

 

angl. hollow heart
něm. Hohlkern
slov. práchnivosť

Trouchnivost je dutina, která vzniká v rostoucím stromě jako výsledek úplného rozrušení dřeva dřevokaznými houbami.


Výskyt trouchnivosti se pouze zaznamenává. Nebo se měří průměr kruhu, který postiženou plochu ohraničuje. Průměr se vyjádří v cm nebo jako procentický podíl tloušťky měřené kulatiny. Trouchnivost je možné také měřit nejmenší tloušťkou výseče (Klír 1981) do níž může být vepsána (v délkových mírách nebo v podílech průměru čela), nebo plochou části napadené chorobou (v procentech plochy napadeného čela).


Jedná se o finální fázi hniloby, kdy už dochází k rozpadu dřeva na prach a tvorbu dutin. Využití postižené kulatiny je značně omezené, jedná se převážně o podřadné účely (palivo).


Prevence je obdobná jako v případě hnilob.