Poškození živočichy

 

angl. animal damage


Povrchové, popřípadě i hluboké mechanické poškození dřeva stromu v době jeho růstu, způsobené především savci. Nejčastěji se jedná o poškození kmene jelení zvěří loupáním nebo ohryzem. V některých oblastech dochází ke škodám způsobeným bobrem (foto M. Zeidler).


Vzniklá poranění se většinou projevují jinou vadou. Ta se potom kvantifikuje podle příslušného ustanovení pro měření této vady.


Poranění mechanického charakteru narušují celistvost dřeva a může snižovat jeho výtěž. Způsob využití závisí na rozsahu a na hloubce poranění.


Poranění stromů zvěří lze zabránit řádnou péčí o výživu zvěře, budováním oplocenek nebo jinou mechanickou ochranou stromů.