Boční trhliny

 

angl. crack
něm. Seitenriß
slov. trhlina na boku


Boční trhliny jsou trhliny vycházející na boční povrch kulatiny nebo na bok i čelo.


Boční trhliny se podle typu dělí na:

1) mrazové - radiální trhlina značné délky způsobená na rostoucím stromě mrazem, probíhající směrem od kůry ke dřeni
2) výsušné - radiálně probíhající trhlina, která vzniká v pokáceném stromě následkem sesychání.

Podle hloubky průniku do kulatiny je možné boční trhliny dále členit na:

a) mělké
b) hluboké
c) pronikající


Podle některých autorů se mezi tento typ trhlin řadí i trhliny výrobní. Ty jsou však v případě tohoto atlasu, vzhledem k příčině vzniku, zařazeny mezi mechanické poškození v kategorii ostatních poškození.