Dvě dřeně

 

angl. double pith
něm. doppeltes Mark; Doppelkern
slov. dve drene


Jedná se o výskyt dvou, případně více, dření na jednom konci kulatiny, které mají samostatné systémy letokruhů, obklopené na obvodě jedním společným systémem letokruhů.
Vznikají srůstem dvou mladých kmenů. Jinou příčinou tvorby je poškození terminálu, místo kterého pak vypučely 2 výhony blízko sebe. Tento dvoják se pak může dalším růstem spojit. U některých dřevin je vidličnatost dědičným jevem. Dvě dřeně se mohou vyskytnout u všech dřevin.


Vada se neměří. Její přítomnost se jen eviduje.


Dvě dřeně vytváří oválný, popřípadě jinak nepravidelný tvar příčného průřezu kmene. Způsobují také nepravidelný průběh a šířku letokruhů. Jsou doprovázeny zarostlou kůrou (zárost), popřípadě i hnilobou. Mohou být příčinou vnitřních trhlin.


Vzniku stromů se dvěma nebo více dřeněmi je možné předcházet pěstební péčí. V kulturách a v mlazinách se odstraňuje druhý nebo i další stromek z těsné blízkosti dominujícího jednotlivce nebo se odřízne přebytečný vrcholový vidlicový výhon. V pozdějším věku se takové stromy odstraňují z porostu v probírkách. Při výrobě kulatiny se posuzuje postižená část kmene, a pokud není vhodná pro pilařský pořez, využije se na jiné, méně jakostní sortimenty.