Zbytnění oddenku

 

angl. butt-swelling
něm. Flaschenhals
slov. zväčšenie prízemku

 

Zbytnění oddenku je výrazné zvětšení průměru oddenkové části , kdy průměr dolního čela je větší než 1,2-násobek průměru měřeného ve vzdálenosti 1 m od tohoto čela.
Zbytnění oddenku je způsobeno růstovými podmínkami. Může se vyskytnout u každé dřeviny. Je nutno rozlišovat mezi zbytněním oddenku a rozšířením bazální části kmenů vlivem napadení stromu hnilobou. Na rozdíl od dřeva napadeného houbou je zvětšený oddenek zdravý. Dřevo často vykazuje pěknou kresbu s mírně vlnitou strukturou.


Podle tvaru na příčném řezu kmenem se rozděluje na:
1) okrouhlé - zbytnění, které se projevuje na příčném řezu kruhovým tvarem.
2) žebrovité - zbytnění, které se projevuje na příčném řezu hvězdicovitě-laločnatým tvarem.

Způsob měření
Měří se (Klír 1981) rozdílem průměru zbytnělého konce kulatiny a místa vzdáleného 1 m od něj. Vyjadřuje se v délkových mírách nebo podílech tloušťky čela. Žebrovité zbytnění (Klír 1981) oddenku je možné měřit rozdílem největší a nejmenší tloušťky zbytnělého konce kulatiny, vyjádřeným v délkových mírách nebo podílech tloušťky čela.


Zbytnění oddenku je normální úkaz různé intenzity podle dřeviny, jejího stáří a stanoviště. Nemá nic společného s napadením houbou. Někdy je zbytnění oddenku tak značné, že vylučuje použití dřeva jako kulatiny. Rovněž při zpracování na pilách, nebo při loupání a krájení na dýhy je nutné jej odstranit (odříznout, reduktory) a zvětšuje se tak odpad. V porovnání s jinými vadami je vadou střední závažnosti.


Preventivní péče směřuje k vyloučení nepříznivých venkovních vlivů a odstraňování nežádoucích stromů v probírkách. Postiženou kulatinu je někdy nutno zkrátit na čelní straně o zbytnělou část, odříznutý špalek lze využít k výrobě rovnaného dříví. Velmi často se přidružuje sbíhavost kmene. Takto sdružené vadě se čelí vhodným zkracováním kmene při zpracování.