Poškození ptactvem

 

angl. bird peck
něm. Spechtloch
slov. poškodenie vtáctvom

Jedná se o otvory, dutiny nebo další poškození kmene způsobené ptactvem. Poškození bývá někdy doprovázené změnou barvy dřeva.


Rozsah vady se neměří a výskyt se jen zaznamenává. Nebo se měří hloubkou, šířkou a délkou otvorů (v délkových mírách nebo podílech rozměrů kulatiny). Případně je možné měřit jen jeden nebo dva z uvedených parametrů.


Poranění porušuje celistvost dřeva a může snižovat jeho výtěž v závislosti na rozsahu a hloubce.


Výskyt vady není příliš častý. Poškození je často druhotné, ptáci jen vyhledávají hmyz ve dřevě. Druhy způsobující poškození jsou ze zdravotního hlediska pro les spíše přínosem. Žádné preventivní opatření se neuvažují.