Excentrická dřeň

 

angl. eccentric pith
něm. Exzentrische Markröhre
slov. excentrická dreň


Excentrická dřeň je dřeň, která je ve výrazné vzdálenosti od geometrického středu příčného řezu kulatinou.


Měří se jako vzdálenost dřeně od geometrického středu kmene na čele nebo na čepu. Vyjadřuje se v cm nebo jako procentický podíl tloušťky příslušného čela nebo čepu.


Excentrická dřeň vytváří na příčném řezu kmenem oválný, popřípadě jinak nepravidelný tvar. Vytvářejí též nepravidelný průběh a šířku letokruhů.


Excentricitě je možné předcházet především pěstební výchovou. Opatření jsou obdobná jako v případě dvou dření. Postižení jedinci se z porostů odstraňují již v probírkách.