Zbarvení jádra

 

slov. sfarbenie jadra hubami

Za zbarvení jádra, popř. vyzrálého dřeva, houbami se považuje nenormální zbarvení části jádra. Poškození vzniká v rostoucím stromě činností dřevokazných nebo dřevozbarvujících hub. Zbarvení má většinou charakter skvrn nebo pruhů. Nedochází ke snížení tvrdosti dřeva.
Jde zpravidla o první stadium působení dřevokazných hub v rostoucím stromě. Houby a jiné činitelé, například vzdušný kyslík a baktérie, které pronikají dovnitř kmene v místech jeho poškození, vyvolávají zbarvení. V pokáceném dřevě se houby obvykle dále nerozvíjejí. K zbarvení jádra patří zejména vnitřní načervenalost nebo skvrnitost (angl. black streak, něm. dunkle Ader, slov. škvrny).


Zbarvení jádra houbami se měří buď nejmenší tloušťkou výseče (Klír 1981), do níž může být vepsáno (v délkových mírách nebo v podílech tloušťky čela, nebo plochou části napadené chorobou (v procentech plochy napadeného čela). Rozsah skvrn se neměří. Výskyt se jen zaznamenává.

Dřevo s vadou zbarvení se tvrdostí téměř neliší od normálního dřeva, jeho pevnost je však zpravidla snížena. V pokáceném dřevě se další rozvoj hub zpravidla zastavuje. Využití dřeva postiženého zbarvením jádra záleží na jeho jakosti. Některé houby dokonce způsobují zajímavé zbarvení dřeva, které bývá ceněno a používá se k dekorativním účelům.


Obrana je problematická neboť nelze dobře zjistit počátek onemocnění nebo jeho stav, tak aby mohl být napadený strom včas vytěžen. Obecně je třeba dbát na odstraňování onemocnělých jedinců, a tak omezovat šíření houbových škod. Samozřejmostí jsou opatření na zamezení poškození stromů.