Poškození cizopasnými rostlinami

 

angl. marks of parasitic plants
něm. durch pflanzliche Parasiten hervorgerufene Fehler


Poškozením cizopasnými rostlinami se rozumí otvory ve dřevě vytvořené činností kořenů parazitních rostlin (angl. parasitic plant, něm. parasitische Pflanze). Jedná se o stopy po jmelí (angl. mistletoe traces, něm. Mistelspuren) a ochmetu. Tyto rostliny dřevo poškozují svými kořeny (haustoriemi), které odebírají stromu vodu a minerální látky. Oba druhy rozšiřují ptáci, kteří se živí jejich bobulemi. Další rostliny, jako je například břečťan (Hedera helix L.), jsou neškodné a strom využívají jen jako mechanickou oporu.


Měří se buď délka postižené zóny, která se vyjádří v m s přesností na 2 desetinná místa nebo jako procentický podíl délky kulatiny nebo odhadnuté výšky stromu. Nebo se rozsah vady neměří a výskyt se jen zaznamenává. U kulatiny se doporučuje zaznamenat vzdálenost mezi čelem a postiženým místem. U stromů se doporučuje odhadnout výšku poškození nad zemí a vyjádřit ji v m s přesností na 2 desetinná místa.


Poškození dřeva cizopasnými rostlinami je v našich podmínkách poměrně malé a málo časté. Dřevo je znehodnoceno perforací a snižuje jeho mechanické vlastnosti. Proděravění dřevní části zasahuje nejvýše do běli, takže tato část dřeva přechází většinou jako krajina při výrobě řeziva do odpadu. Protože se vada vyskytuje v horních partiích kmenů, není poškození dřeva vážné.


Poškození cizopasnými rostlinami se zabraňuje jen v ojedinělých případech u velmi cenných stromů a zásah se omezuje jen na ořezání větví, na kterých se jmelí vyskytuje, aby jeho kořeny nemohly pronikat do kmenů. Celé stromy se vysekávají jen na místech s hromadným výskytem trsů jmelí, aby se předešlo rozšíření i na ostatní části porostu.