Svalovitost

 

angl. curly grain
něm. Wirbelwuchs


Svalovitostí se zpravidla rozumí zvlněný, nepravidelně zakřivený (kadeřavý) nebo neuspořádaný průběh dřevních vláken.
Jedná se o nepravidelnost stavby dřeva, jejíž příčiny nejsou dostatečně známy. Vyskytuje u všech dřevin, nejčastěji u tvrdých listnáčů. Svalovitost bývá nejčastěji omezena na oddenkovou část kmene. U habru , tisu a jalovce je svalovité dřevo po celé délce kmene. U těchto dřevin se výskyt přičítá dědičným vlohám. U kulatinových sortimentů se svalovitost jeví jako zvlněný povrch. Na řezivu ji poznáme podle vlnitých a spletených vláken. Některé dřeviny poskytují z postižené oddenkové části kmene vyhledávanou surovinu na výrobu dýh pro nábytkářský průmysl.


Svalovitost není zařazena do vad surového dříví. U řeziva lze měřit šířkou a délkou vady v centimetrech nebo plochou zóny, kterou svalovitost zaujímá.


Značně svalovité dřevo se velmi těžko opracovává. Pro výrobu nábytku a hudebních nástrojů je dřevo s touto vadou pro svou krásnou kresbu velmi vyhledáváno.


Svalovitost je jen relativní vada. Případné zvětšení odpadu při zpracování některých sortimentů je vyváženo krásnou texturou dřeva. Proti výskytu svalovitosti se neuplatňují žádné opatření.