Katedra pěstování lesů

Specializované mapy s odborným obsahem


2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Mapa struktury porostu 436C17 v NPR Voděradské bučiny
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map

Mapa struktury porostu 432D16 v NPR Voděradské bučiny
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map

Mapa struktury porostu 434B17 v NPR Voděradské bučiny
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map

Mapa struktury porostu 434E17 v NPR
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map

Mapa struktury porostu 436D17 v NPR
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map

Mapa struktury porostu 417A16a/8a ve fázi skupinové obnovy v NPR Voděradské bučiny
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map

Mapa struktury porostu 417A16a/8a s výběrnou strukturou v NPR Voděradské bučiny
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map

Mapa struktury porostu 436B17/4a v NPR Voděradské bučiny
Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Daniel Zahradník
soubor map2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Soubor map: Výskyt dubu červeného a borovice vejmutovky na LHC ŠLP Kostelec nad Černými lesy a na LHC Městské lesy Kostelec nad Černými lesy
Podrázský, V., Remeš, J., Ulbrichová, I., Vopěnka, P.
soubor map

Soubor map: Výskyt Douglasky tisolisté na LHC ŠLP Kostelec nad Černými lesy a na LHC Městské lesy Kostelec nad Černými lesy
Podrázský, V., Kubeček J., Čermák R., Vopěnka, P.
soubor map

Soubor map: Výskyt Jedle obrovské na LHC ŠLP Kostelec nad Černými lesy a na LHC Městské lesy Kostelec nad Černými lesy
Podrázský, V., Fulín M., Vopěnka, P.
soubor map

Soubor map - Diverzita a vyrovnanost bylinného patra v bezzásahových zónách NP Šumava
Bače R., Čížková P., Svoboda M., Janda P.
soubor map

Soubor map - Prostorové rozmístění vlivu environmentálních proměnných v bezzásahových zónách NP Šumava
Bače R., Čížková P., Svoboda M., Janda P.
soubor map

Soubor map - Pokryvnosti základních taxonů rostlin v bezzásahových zónách NP Šumava
Bače R., Čížková P., Svoboda M., Janda P.
soubor map

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR
Bače R., Čada V., Svoboda M.
soubor map

Soubor map - Početnost zmlazení dřevin (výška >10cm) v bezzásahových zónách NP Šumava
Bače R., Čížková P., Svoboda M., Janda P.
soubor map

Soubor map - Vliv mikrostanoviště na výškovou strukturu zmlazení smrku v bezzásahových zónách NP Šumava
Bače R., Čížková P., Svoboda M., Janda P.
soubor map

Soubor map: Struktura porostů v průběhu jejich přestavby – lokalita Klokočná
Bílek L., Remeš J.
soubor map

Soubor map - Prostorové rozmístění trvalých výzkumných ploch v lokalitě Giumalau v Rumunsku s informací o síle narušení
Janda P., Svoboda M., Bače R.
soubor map

Soubor map - Prostorové rozmístění trvalých výzkumných ploch v lokalitě Calimani v Rumunsku s informací o síle narušení
Janda P., Svoboda M., Bače R.
soubor map

Soubor map - Porostní charakteristiky horských smrčin na trvalých zkusných plochách v lokalitě Giumalau v Rumunsku
Janda P., Svoboda M., Bače R.
soubor map

Soubor map - Porostní charakteristiky horských smrčin na trvalých zkusných plochách v lokalitě Calimani v Rumunsku
Janda P., Svoboda M., Bače R.
soubor map

Soubor map - Prostorové vztahy mezi obnovou, mrtvým dřevem a korunovými projekcemi na trvalých výzkumných plochách v NP Šumava v I. zóně „Trojmezná“
Janda P., Svoboda M., Bače R.
soubor map

Soubor map - Prostorové rozmístění horských pralesů v pohoří Fagaraš v Rumunsku a v pohoří Horhany na Ukrajině
Janda P., Mikoláš M., Svoboda M., Bače R., Rejzek J.
soubor map

Soubor map – Věková struktura vybraných horských smrkových porostů na Šumavě
Janda P., Čada V., Svoboda M.
soubor map

Soubor map: Přirozená i umělá obnova smrku ztepilého v horských, podmáčených a rašelinných smrčinách na Modravských slatích v NP Šumava (GIS Správa NP Šumava)
Vacek S., Krejčí F., Bílek L., Mikeska M.
soubor map

Soubor map: Rozpad stromového patra horských, podmáčených a rašelinných smrčin na Modravských slatích v NP Šumava (GIS Správa NP Šumava)
Vacek S., Krejčí F., Bílek L., Mikeska M.
soubor map

Soubor map struktury porostů na TVP v oblasti Modravy v Národním parku Šumava
Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I.
soubor map

Soubor map struktury porostů na TVP v gradientu hory Plechý v Národním parku Šumava
Vacek S., Remeš J., Bílek L., Vacek Z., Ulbrichová I.
soubor map

Soubor map: Hodnoty biodiverzity jednotlivých SLT podle výskytu prioritních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 ve vybraných VZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map: Mapy přirozeného a současného rozšíření buku lesního v Národním parku Šumava
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map: Mapy krajiny Krkonoš – land use (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map poškození lesních porostů zvěří v Krkonoších (GIS KRNAP Vrchlabí)
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map porostů první generace lesa založených na bývalých zemědělských půdách v jednotlivých PLO
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map stupňů přirozenosti lesních porostů pro management lesních ekosystémů ve vybraných národních parcích
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Mapa jednotek potenciální přirozené vegetace lesních ekosystémů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map: Typy porostů a typy vývoje lesa v CHKO Jizerské hory (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)
Vacek S., Mikeska M., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor map: Struktura porostu na trvalých výzkumných plochách v Krkonošském národním parku a v Karkonoskom Parku Narodowom
Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Štícha V., Bílek L.
soubor map

Soubor map: Struktura porostů na trvalých výzkumných plochách v CHKO Křivoklátsko
Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Štícha V.
soubor map

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR
Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.
soubor map

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR
Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.
soubor map

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR
Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.
soubor map

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR
Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.
soubor map

Soubor Map: Mapa struktury porostů na 7 TVP v CHKO Orlické hory
Vacek S., Vacek Z., Bulušek D., Ulbrichová I.
soubor map

Soubor map: Mapa struktury porostů na 10 TVP na Medvědí hoře v NP Šumava
Vacek S., Bednařík J., Ulbrichová I.
soubor map

2017 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Vylišení strukturních typů porostů borovice lesní v cílovém hospodářském souboru 13 na území Městských lesů Doksy s.r.o.
Lukáš Bílek, Jiří Remeš
Specializovaná mapa s odborným obsahem