Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství

Specializované mapy s odborným obsahem


2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Soubor odborných map s ekonomickými charakteristikami odvozenými ze souborů lesních typů pro lesnické úseky divize Horní Planá VLS a.s.
PULKRAB, K., ŠIŠÁK, L., SLOUP, R., KAŠPAROVÁ, I.
soubor map

Soubor odborných map s ekonomickými charakteristikami odvozenými ze souborů lesních typů pro lesnické úseky divize Mimoň VLS a.s.
PULKRAB, K., ŠIŠÁK, L., SLOUP, R., KAŠPAROVÁ, I.
soubor map

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané na technické vybavení provozoven v letech 2008-2011
Dudík, R., Jarský, V., Šmída, Z., Sloup, R., Šišák, L.
soubor map

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy I Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
soubor map

Soubor specializovaných map: Dotace čerpané v lesním hospodářství z Osy II Programu rozvoje venkova České republiky v letech 2008-2011
Dudík, R., Šmída, Z., Jarský, V., Sloup, R., Šišák, L.
soubor map

Soubor map: Počet a plochy lesních majetků Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) dle krajů a druhů vlastnictví
Sloup R., Dudík, R., Pulkrab K., Vopěnka P.
soubor map

Soubor map: Podíl členů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) na ploše lesů dle krajů a druhův lastnictví
Sloup R., Dudík, R., Pulkrab K., Vopěnka P.
soubor map

Soubor map: Průměrná velikost lesních majetků členů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) naploše lesů dle krajů a druhů vlastnictví
Sloup R., Dudík, R., Pulkrab K., Vopěnka P.
soubor map

Soubor map: Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub
Riedel M., Šišák L.
soubor map