Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin

Specializované mapy s odborným obsahem


2012 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Soubor map – zastoupení hospodářských dřevin v ČR
Martin Slávik
soubor map

Soubor map – Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha – východ
Martin Slávik, Václav Bažant
soubor map

Soubor map – Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje
Václav Bažant, Vladimír Janeček
soubor map