Autorizovaný software


Sefos

Metodický postup je výsledkem řešení projektu NAZV č. QH 71296 „Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů“


Autoři: Šišák L., Šach F., Švihla V., Pulkrab K., Černohous V., Stýblo J.
  Sefos - program /program spustíte po rozbalení archivu/Vysadba

Software slouží pro analýzu nákladů obnovy lesa, jedná se o výpočet nákladů obnovy lesa v různých přírodně-porostních podmínkách skupin souborů lesních typů ve variantách prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, a umělé a přirozené obnovy lesa, od přípravy půdy přes všechny výkony a podvýkony až po věk porostu 20 let, tj. do konce 1. věkové třídy.


Autoři: Šišák L., Pulkrab K., Zeman M., Bukáček J., Sloup M.
  Vysadba - program /program spustíte po rozbalení archivu/
  Vysadba - návod
  Výkonové normy v lesním hospodářství