Katedra lesní těžby

Specializované mapy s odborným obsahem


2011 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Lesní cestní síť na území LHC Ostravice využitelná pro běžecké lyžování
Volný C., Tománek J.
soubor map

Úseky odvozních cest na území LHC Ostravice se zvýšeným rizikem kolize osob s těžební a odvozní technikou
Volný C., Tománek J.
soubor map

Úseky odvozních cest na území LHC Ostravice s nutností pravidelné zimní údržby
Volný C., Tománek J.
soubor map

Návrh tras pro inline bruslení na území LHC Ostravice
Volný C., Tománek J.
soubor map

Nevyhovující úseky existujících cyklotras na území LHC Ostravice
Volný C., Tománek J.
soubor map

Mapa typů odvozních cesty podle charakteru terénu na území LHC Ostravice
Volný C., Tománek J.
soubor map


2013 - kliknutím zobrazíte mapy za daný rok

Stav lesních odvoz ních cest v centrální horské části PLO 40 (MPLO40-1)
Tománek J., Volný C.
soubor map

Povrchy lesních odvozních cest v centrá lní horské čá sti PLO 40 (MPLO40-2)
Volný C., Tománek J.
soubor map