ČZU

Fakulta lesnická a environmentální

Česká zemědělská univerzita v Praze

Jehličnany

Abies alba Mill. - jedle bělokorá

Abies alba

Hmotnost 1000 ks semen v g: 47,4
Počet čistých semen v 1 kg: 21 000
Velikost: asi 7 ­ 11 mm dlouhé
Tvar: nepravidelně trojhranné
Křidélko: pevně přirostlé hnědé až nafialovělé blanité
Další znaky: semeno silně pryskyřičnaté

Juniperus communis L. - jalovec obecný

Juniperus communis

Hmotnost 1000 ks semen v g: 13.6
Počet čistých semen v 1 kg: 73 500
Velikost: asi 4 mm velké
Tvar: semeno trojhranné, s nepravidelnými prohloubeninkami po stranách
Barva: hnědá
Křidélko: bezkřídlé

Larix decidua Mill. - modřín opadavý

Larix decidua

Hmotnost 1000 ks semen v g: 4.5
Počet čistých semen v 1 kg: 222 000
Velikost: 3 - 5 mm velké
Tvar: vejčitě hranaté, vypouklé
Barva: Křidélko je tmavohnědé až lesklé, druhá strana semene je vypouklá, bělavá,s nádechem do hněda a s červenohnědým žíháním, matná.
Křidélko: k semeni pevně přirostlé, které k semeni přiléhá z ploché strany.

Picea abies (L.) Karsten - smrk ztepilý

Picea abies

Hmotnost 1000 ks semen v g: 8,8
Počet čistých semen v 1 kg: 114 000
Velikost: 4 ­ 5 mm dlouhé
Tvar: kapkovitého tvaru, protáhlé ve špičku,která je poněkud spirálně natočena
Barva: hnědé s nafialovělým nádechem,pouze ve špičce je světleji, narezavěle zbarveno
Křidélko: není pevně přirostlé, semeno z něj lehce vypadává

Picea pungens Engelm. - smrk pichlavý

Picea pungens

Hmotnost 1000 ks semen v g: 4.1
Počet čistých semen v 1 kg: 244 000
Velikost: 3 - 4,5 mm dlouhé
Tvar: je vejčité až kapkovité
Barva: šedohnědé
Křidélko: 6 - 8 mm dlouhé

Pinus cembra L. - borovice limba

Pinus cembra

Hmotnost 1000 ks semen v g: 242.5
Počet čistých semen v 1 kg: 4 100
Velikost: 8 ­ 10 mm velké
Tvar: velké, vejčité, poněkud hranaté, spíše oříškovité, tupě zašpičatělé
Barva: světlehnědé až tmavohnědé
Křidélko: bezkřídlé

Pinus mugo Turra - borovice kleč

Pinus mugo

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: asi 4mm velké
Tvar: vejčité až podlouhle vejčité
Barva: různobarevné, i když barevně jednolitější než u borovice lesní, temně hnědé
Křidélko: hnědočervené asi 2 - 3x delší než semeno

Pinus nigra Arnold - borovice černá

Pinus nigra

Hmotnost 1000 ks semen v g:20,8
Počet čistých semen v 1 kg: 48 000
Velikost: 5 - 7 mm velké
Tvar:dvouhranné, tupě zašpičatělé, mírně zploštělé
Barva: různobarevné, vesměs světleji zbarvené, hnědě stříkané, matné
Křidélko: asi 20 mm dlouhé

Pinus strobus L. - borovice vejmutovka

Pinus strobus

Hmotnost 1000 ks semen v g: 19,5 g
Počet čistých semen v 1 kg: 51 000
Velikost: 5 - 7 mm velké 6mm široká
Tvar: oválně vejčitý
Barva: vesměs hnědé, temně žíhané, leské, stářím lesk ztrácí
Křidélko: 3x delší než semeno, podélně proužkovaná

Pinus sylvestris L. - borovice lesní

Pinus sylvestris

Hmotnost 1000 ks semen v g: 6.3
Počet čistých semen v 1 kg: 159 000
Velikost: 3 - 5 mm velké
Tvar: tupě zašpičatělé, mírně zploštělé, dvouhranné
Barva: různého zbarvení, od bílé až do černé - tzv. "mramorování"
Křidélko: asi 10 - 20 mm dlouhé, nahnědlé, na bázi objímavé

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco - douglaska tisolistá

Pseudotsuga menziesii

Hmotnost 1000 ks semen v g: 10.3
Počet čistých semen v 1 kg: 97 000
Velikost: 6 - 7 mm velké
Tvar: trojhranné, svým tvarem připomíná semeno modřínu, je však značně větší
Barva: tmavě hnědá
Křidélko: je pevně přirostlé k semeni, při odkřídlování se ulamuje a zbytek zůstává u semene

Taxus baccata L. - tis červnený

Taxus baccata

Hmotnost 1000 ks semen v g: 58.7
Počet čistých semen v 1 kg: 17 000
Velikost: 6 - 7 mm velké
Tvar: vejčitého tvaru a na vrcholu vybíhá v nepatrnou špičku. Osemení je dřevnaté, tvrdé
Barva: hnědé, se světlou stopkou na bázi
Křidélko:

Listnaté dřeviny

Acer capestre L. - javor babyka

Acer capestre

Hmotnost 1000 ks semen v g: 80,0
Počet čistých semen v 1 kg: 12 500
Velikost:
Tvar: nažky jsou ploché, menší než u javoru mléče
Barva: křídla nažek jsou žlutohnědá
Další znaky: křídla nažek spolu svírají přímý úhel, při nažce se nezužují

Acer platanoides L. - javor mléč

Acer platanoides

Hmotnost 1000 ks semen v g: 125,0
Počet čistých semen v 1 kg: 8 000
Velikost: 6 - 7 mm velké
Tvar: nažky jsou zploštělé
Barva: hnědé, se světlou stopkou na bázi
Další znaky: křídla nažek svírají široký, tupý úhel, křídla se jen nenápadně zužují a jsou bez vyniklého žebra

Acer pseudoplatanus L. - javor klen

Acer pseudoplatanus

Hmotnost 1000 ks semen v g: 95,0
Počet čistých semen v 1 kg: 10 500
Velikost: nažka je velikosti hrachu
Tvar: kulovitá
Barva: temně hnědá
Další znaky: křídla nažek svírají ostrý úhel, ke konci se náhle zužují

Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal

Aesculus hippocastanum

Hmotnost 1000 ks semen v g: 11 530
Počet čistých semen v 1 kg: 90
Velikost:2 ­ 3 cm velká
Tvar: nepravidelně bochníkovitá semena
Barva: leskle červenohnědá, se širokou, kruhovitou, bělavou stopou
Další znaky: je pevně přirostlé k semeni, při odkřídlování se ulamuje a zbytek zůstává u semene

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - pajasan žlaznatý

Ailanthus altissima

Hmotnost 1000 ks semen v g: 26
Počet čistých semen v 1 kg: 38 500
Velikost: nažka asi 5 mm velká
Tvar: plodem je okrouhlá nažka, která sedí uprostřed vrtulovitého, 2-3 cm dlouhého křídla, uvnitř nažky jsou dvě semena
Barva: žlutá nažka

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - olše lepkavá

Alnus glutinosa

Hmotnost 1000 ks semen v g: 1,2
Počet čistých semen v 1 kg: 833 000
Velikost: nažky jsou 2-4 mm velké
Tvar: nažka je pětiúhelníkovitého tvaru, vroubená úzkou tuhou blanou, jejíž pletivo je v rozích naplněno vzduchem, takže nažka může plavat a nepotopí se
Barva: hnědá
Další znaky: nažky bezkřídlé

Alnus incana (L.) Moench - olše šedá

Alnus incana

Hmotnost 1000 ks semen v g: 0,6
Počet čistých semen v 1 kg: 1,6 mil.
Velikost:
Tvar: nažka je s úzkým, tupým, blanitým křidélkem, které slouží jako létací zařízení
Barva: nažka je světle hnědá

Betula pendula Roth - bříza bělokorá

Betula pendula

Hmotnost 1000 ks semen v g: 0,15
Počet čistých semen v 1 kg: 6,5 mil.
Velikost: 2-3 mm velké nažky
Tvar: nažky kryté trojlaločnými šupinami
Barva: hnědé, se světlou stopkou na bázi
Další znaky: křídla jsou tupě přišpičatělá a ohnutá nazpět, širší než vlastní semeno

Carpinus betulus L. - habr obecný

Carpinus betulus

Hmotnost 1000 ks semen v g: 48,0
Počet čistých semen v 1 kg: 21 000
Velikost: plodem je vejčitý oříšek o velikosti 5-8 mm
Tvar: oříšek podélně rýhovaný, zakončený v horní části malým korunkovitým útvarem (zákrsek okvětí)
Barva:

Duschekia alnobetula (Ehrh.) Pouzar - olšička zelená

Duschekia alnobetula

Hmotnost 1000 ks semen v g: 0,25
Počet čistých semen v 1 kg: 4,0 mil
Velikost:
Tvar:
Barva: světle hnědá
Další znaky: nažky jsou se dvěma zřetelnými, dosti širokými ouškatými blanitými křidélky

Fagus sylvatica L. - buk lesní

Fagus sylvatica

Hmotnost 1000 ks semen v g: 234,0
Počet čistých semen v 1 kg: 4 300
Velikost: nažky asi 1 cm velké
Tvar: plody jsou trojboké nažky s tvrdou skořápkou
Barva: plody jsou trojboké nažky s tvrdou skořápkou

Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý

Fraxinus excelsior

Hmotnost 1000 ks semen v g: 74,0
Počet čistých semen v 1 kg: 13 500
Velikost: křídlo 10 ­ 15 mm dlouhé
Tvar: plody jsou křídlaté nažky, vlastní semeno je podlouhlé, ploché
Barva:
Další znaky: semena jsou uložena ve spodní polovině hnědavého křídla, které je víceméně spirálně natočeno a středním nervem rozděleno, často dosti nezřetelně, na dvě poloviny

Juglans nigra L. - ořešák černý

Juglans nigra

Hmotnost 1000 ks semen v g: 12 300
Počet čistých semen v 1 kg: 80
Velikost: plod 3-5 cm dlouhý
Tvar: plod (peckovice) kulovitý nebo podlouhle hruškovitý, semeno drobné
Barva:
Další znaky: peckovice se v době zralosti neotvírá

Negundo aceroides Moench - javorovec jasanolistý

Negundo aceroides

Hmotnost 1000 ks semen v g: 50,0
Počet čistých semen v 1 kg: 20 000
Velikost: nažky jsou asi 1 cm dlouhé
Tvar: nažky jsou podlouhlé, podélně rýhované
Barva: nažky jsou žluté až žlutohnědé
Další znaky: křídla nažek svírají ostrý úhel, zprvu jsou úzká, ke konci se lopatkovitě rozšiřují

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - dub zimní (drnák)

Quercus petraea

Hmotnost 1000 ks semen v g: 2620,0
Počet čistých semen v 1 kg: 380
Velikost: žalud je zpravidla drobnější než u dubu letního
Tvar: spíše soudečkovitého tvaru, nejširší ve spodní třetině
Barva: bez znatelných tmavých pruhů v čerstvém stavu

Quercus robur L. - dub letní (křemelák)

Quercus robur

Hmotnost 1000 ks semen v g: 3 970,0
Počet čistých semen v 1 kg: 250
Velikost: žaludy jsou asi 1,5-3 cm dlouhé
Tvar: žaludy mají podlouhlý, válcovitý tvar, nejširší v polovině nebo výše
Barva: v čerstvém stavu s tmavými podélnými pruhy

Quercus rubra L. - dub červený

Quercus rubra

Hmotnost 1000 ks semen v g: 3 220,0
Počet čistých semen v 1 kg: 310
Velikost:
Tvar: žaludy jsou soudečkovitě baňaté, na bázi zploštělé a na vrcholku ukončeny tvrdým, špičatým výrůstkem, sedí v široké, ploché číšce, sahající asi do 1/3 plodu
Barva: čokoládově hnědá
Další znaky: dozrávají druhým rokem po opylení

Robinia pseudoacacia L. - trnovník akát

Robinia pseudoacacia

Hmotnost 1000 ks semen v g: 19,0
Počet čistých semen v 1 kg: 52 500
Velikost:
Tvar: semena jsou zploštělá, ledvinitého tvaru, s jizvou téměř uprostřed
Barva: lesklá, temně hnědá

Salix caprea L. - vrba jíva

Salix caprea

Hmotnost 1000 ks semen v g: 0,9
Počet čistých semen v 1 kg: 1,1 mil.
Velikost:
Tvar:
Barva:
Další znaky: drobná ochmýřená semena

Sorbus aria (L.) Crantz - jeřáb muk

Sorbus aria

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: asi 6 mm velká
Tvar: semena jsou kapkovitého tvaru, nepatrně zploštělá
Barva: hnědá

Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia

Hmotnost 1000 ks semen v g: 3,4
Počet čistých semen v 1 kg: 294 000
Velikost: semena asi 4 mm velká
Tvar: semena jsou zploštělá, někdy trojhranná, úzká, ve špičce zahnutá
Barva: skořicovitě hnědá až načervenalá, lesklá

Sorbus domestica L. - jeřáb oskeruše

Sorbus domestica

Hmotnost 1000 ks semen v g: 35,0
Počet čistých semen v 1 kg: 28 000
Velikost: asi 6 mm velká
Tvar: semena jsou široká, mírně zploštělá, oblá
Barva: hnědá

Sorbus torminalis (L.) Crantz - jeřáb břek

Sorbus torminalis

Hmotnost 1000 ks semen v g: 25,0
Počet čistých semen v 1 kg: 40 000
Velikost: 5-7 mm velká
Tvar: semena jsou trojhranná, brázditá
Barva: světle hnědá s červeným nádechem

Tilia cordata Mill. - lípa malolistá

Tilia cordata

Hmotnost 1000 ks semen v g: 34,0
Počet čistých semen v 1 kg: 29 500
Velikost: oříšek je 4-6 mm velký
Tvar: plodem je vejčitě kulovitý oříšek, hladký, bez zřetelného nebo jen slabě vyniklého žebrování
Barva: hnědá
Další znaky: oplodí je tenké, snadno se dá rozmáčknout mezi prsty

Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá

Tilia platyphyllos

Hmotnost 1000 ks semen v g: 87,0
Počet čistých semen v 1 kg: 10 500
Velikost: asi 8 mm velký
Tvar: plodem je kulovitě protáhlý oříšek s pěti zřetelně vyniklými žebry
Barva: oříšek šedoplstnatý
Další znaky: velmi tvrdé oplodí

Tilia tomentosa Moench - lípa stříbrná

Tilia tomentosa

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost:
Tvar: plody jsou podlouhlé, vejčité až kulovité oříšky, bez žebrování nebo jen s nepatrně vyniklými žebry
Barva: hustě žlutošedoplstnaté oříšky
Další znaky: velmi tvrdé oplodí

Ulmus glabra Huds. - jilm drsný

Ulmus glabra

Hmotnost 1000 ks semen v g: 13,0
Počet čistých semen v 1 kg: 77 000
Velikost: nažky větší než u jilmu habrolistého
Tvar: plody jsou okrouhlé nažky
Barva:
Další znaky: semeno je umístěno zhruba uprostřed širokého blanitého křídla

Ulmus laevis Pallas - jilm vaz

Ulmus laevis

Hmotnost 1000 ks semen v g: 13,0
Počet čistých semen v 1 kg: 77 000
Velikost: nažka 8-10 mm velká
Tvar: vejčitého tvaru s úzkým, tužším křídlem, na obvodu hustě brvitým
Barva:
Křidélko: semeno je přibližně uprostřed křídla

Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý

Ulmus minor

Hmotnost 1000 ks semen v g: 13,0
Počet čistých semen v 1 kg: 77 000
Velikost: nažky 1-2 cm velké
Tvar: plody jsou nažky opakvejčitého až srdčitého tvaru
Barva:
Další znaky: nažky se širokým, blanitým křídlem, semeno je posunuto k hornímu okraji křídla

Keře

Berberis vulgaris L. - dřišťál obecný

Berberis vulgaris

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: 3-5 mm velká
Tvar: Semena jsou kapkovitého tvaru
Barva: matně hnědá

Cornus mas L. - dřín jarní

Cornus mas

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: pecka asi 1 cm velká
Tvar: plodem je pecka vřetenovitého tvaru, podélně rýhovaná
Barva: žlutohnědá

Crataegus laevigata (poiret) DC. - hloh obecný

Crataegus laevigata

Hmotnost 1000 ks semen v g: 46,0
Počet čistých semen v 1 kg: 22 000
Velikost: semena jsou 3-5 mm velká
Tvar: tvaru kávového zrna, mají na vnitřní straně dvě brázdičky
Barva:

Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednosemenný

Crataegus monogyna

Hmotnost 1000 ks semen v g: 125,1
Počet čistých semen v 1 kg: 8 000
Velikost: asi 5 mm dlouhá
Tvar: plodem je pecka s rýhami po stranách a jizvou na temeni
Barva: žlutohnědá

Euonymus europaea L. - brslen evropský

Euonymus europaea

Hmotnost 1000 ks semen v g: 72,0
Počet čistých semen v 1 kg: 14 000
Velikost: asi 5 mm velké
Tvar: Semeno je oválné
Barva: bílá
Další znaky: semeno je kryté slupkovitým oranžovým míškem

Frangula alnus Mill. - krušina olšová

Frangula alnus

Hmotnost 1000 ks semen v g: 23,7
Počet čistých semen v 1 kg: 42 000
Velikost:
Tvar:
Barva:
Křidélko:

Laburnum anagyroides Med - štědřenec odvislý

Laburnum anagyroides

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: 4-5 mm
Tvar: plodem jsou hladké čočkovité pecky, na bázi zobáčkovitě rozštěpené
Barva:

Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný

Ligustrum vulgare

Hmotnost 1000 ks semen v g: 18,3
Počet čistých semen v 1 kg: 54 500
Velikost: 4 mm
Tvar: semena jsou trojhranná nebo ploskovypouklá, podlouhlá
Barva: hnědofialová až černá

Rhamnus cathartica L. - řešetlák pročištivý

Rhamnus cathartica

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: 4-5 mm
Tvar: plodem jsou trojhranné pecičky
Barva: šedozelená až šedohnědá

Rosa canina L. - růže šípková

Rosa canina

Hmotnost 1000 ks semen v g: 16,6
Počet čistých semen v 1 kg: 60 000
Velikost: 4 mm
Tvar: plody jsou nepravidelně hranaté pecičkovité nažky
Barva: žlutohnědá až načervenalá

Sambucus nigra L. - bez černý

Sambucus nigra

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: 2-3 mm
Tvar: semena jsou zploštělá s jemným příčným rýhováním
Barva: nažloutlá až načervenalá

Staphylea pinnata L. - klokoč zpeřený

Staphylea pinnata

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost:
Tvar: semeno na bázi hrdlovitě zúžené a miskovitě zakončené světlou stopou
Barva: semeno jasně hnědé lesklé
Další znaky: semeno je tvrdé

Swida alba (L.) Opiz - svída bílá

Swida alba

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost:
Tvar:
Barva:
Křidélko:

Swida sanguinea (L.) Opiz - svída krvavá

Swida sanguinea

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: asi 5 mm
Tvar: plodem je pecka, eliptického tvaru, na konci zúžená, příčně rýhovaná
Barva: šedočerné barvy

Syringa vulgaris L. - šeřík obecný

Syringa vulgaris

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: asi 8 mm
Tvar: semena jsou plochá, podlouhlá, lemovaná blanitým křídlem
Barva:

Viburnum lantana L. - kalina tušalaj

Viburnum lantana

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost: 5 mm
Tvar: plodem je plochá pecka, která má shora 3 a ze zespoda 2 rýhy
Barva: nahnědlá až našedlá

Viburnum opulus L. - kalina obecná

Viburnum opulus

Hmotnost 1000 ks semen v g:
Počet čistých semen v 1 kg:
Velikost:
Tvar: plodem je plochá pecka, okrouhlého až srdčitého tvaru s tuhou skořápkou, někdy dělená středním žebrem na dvě souměrné poloviny
Barva: narůžovělá, později hnědavě šedá

© FLE ČZU v Praze 2006