Mikroskopický atlas dřevin - http://fle.czu.cz/~zeidler/atlas_drev/

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Znalost mikroskopické stavby dřeva je nezbytná pro pochopení makroskopické stavby dřeva a podstaty rozdílů vlastností mezi jednotlivými druhy. Usnadňuje výběr vhodné dřeviny pro daný účel využití a volbu optimální technologie zpracování.

Mikroskopický atlas dřevin slouží především jako didaktická pomůcka pro výuku v předmětech Anatomie dřeva a Nauka o dřevě. Je využitelný i v dalších předmětech, ve kterých je zmiňována stavba dřeva, a pro zájemce o tuto problematiku.

Atlas se zaměřuje na mikroskopickou stavbu našich nejdůležitějších domácích dřevin. Pro práci s atlasem využijte interaktivní rozbalovací menu v horní části stránky.

Jasan (Fraxinus) - příčný řez


PODĚKOVÁNÍ

Tento atlas vznikl díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako projekt FRVŠ č. 1467/2007

Řešitel: Ing. Aleš Zeidler, Ph.D.
Spoluřešitel: Ing. Martin Böhm